Yönetim Bilimleri ABD

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay ALKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi M.Faruk ÖZÇINAR

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YEMEN

Arş. Gör. Alper KARADEMİR