Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nafiz TOK

Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN

Doç. Dr. İsmail AKBAL

Doç. Dr. Mehmet AKINCI

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ

Öğr. Gör. Mustafa TOPUZ

Arş. Gör. Abdulkadir ÇETİN

Arş. Gör. Mehmet ŞAHİN

Arş. Gör. Akın DALBUDAK

Arş. Gör. Ecehan SOMUNCUOĞLU

Arş. Gör. Selçuk DENEK