Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nafiz TOK

Doç. Dr. İsmail AKBAL

Doç. Dr. Mehmet AKINCI

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Murat YILDIZ

Arş. Gör. Abdulkadir ÇETİN

Arş. Gör. Mehmet ŞAHİN

Arş. Gör. Akın DALBUDAK

Arş. Gör. Ecehan SOMUNCUOĞLU

Arş. Gör. Selçuk DENEK