Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aynur Demir

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ESKİN

Arş. Gör. Gökçe Nur ŞAFAK

Arş. Gör. Vildan ARMAĞAN

Arş. Gör. Semih ASARKAYA